fbpx

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Cigless.

Wij willen u hierbij informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, mede in het licht van de nieuwe Europese regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Indien u vragen hebt kan u ons steeds contacteren.

I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? a. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Cigless, Brouwerijstraat 85, 8790 Waregem, ingeschreven als eenmanszaak met als btw nummer BE0742782943.

II. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

– Cigless verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

a. Klantenbeheer zoals: administratie van het klantenbestand, beheer van potentiële, bestaande en gewezen klanten, opstellen van offertes, beheer van bestellingen en contracten, het beheer van leveringen, facturatie van producten en diensten, boekhouding. Deze verwerkingen hebben als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant

b. De naleving van enige andere wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zouden zijn, bijvoorbeeld op fiscaal en boekhoudkundig vlak.

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

– Cigless verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

a. Uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon.

b. De naam, identificatie-en adresgegevens van uw bedrijf en uw functie daarin.

c. Uw voorkeuren en interesses inzake type asbak wanneer u met ons in contact bent met het oog op de aankoop van een asbak.

d. De geschiedenis van aan u bezorgde offertes en leveringen van asbakken.

e. Financiële gegevens zoals uw betalingen en bankrekeningnummer in het kader van levering van producten en diensten en facturatie.

f. Gegevens omtrent betwistingen en geschillen.

g. Gegevens die u ons spontaan zou bezorgen, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen stelt via e-mail, of die wij ontvangen wanneer u de website van Cigless heeft bezocht en via die website om een offerte of andere dienst of informatie heeft verzocht.

h. Gegevens waartoe we wettelijk verplicht zouden zijn om deze te verwerken.

IV. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

a. Enkel de vertegenwoordigers van Cigless hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.

V. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de EU?

– Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

VI. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

a. Cigless bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze kennisgeving aangehaalde doelstellingen

VII. Wat zijn uw rechten onder de GDPR?

– Conform de GDPR heeft u:

a. Het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verweken.

b. Het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot de beperking van de u betreffende verweking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

c. Het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerking verantwoordelijke (“recht op gegevensoverdraagbaarheid”).

d. Het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

e. Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Cigless behoudt zich het recht om aanpassingen door te voeren aan deze privacy kennisgeving, bijvoorbeeld indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in je winkelmand. Geen producten in je winkelmand.
0